PTT推薦

[閒聊] 這裡有3C達人嗎 我想請問我PS5的事

看板WomenTalk標題[閒聊] 這裡有3C達人嗎 我想請問我PS5的事作者
tessamaimai
(~腦殘沒藥醫~)
時間推噓 X 推:1 噓:3 →:2

是這樣的 我在13個月以前在台北地下街買了台PS5

買回來後一直沒拆封 放在衣櫃裡 現在也還在衣櫃裡

那太久沒開機 主機會不會壞掉? 有這方面的達人嗎? 我的PS5一年多沒用 有沒有壞掉?

我完全沒拆封喔 照理來說應該不會被空氣氧化才對....

--
雲林支廳主計今村平藏 在其日記《蠻煙瘴雨日記》一書中記述 日殖 雲林大屠殺的慘況:

「凡兵煙之下無不盡成肉山血河,即不分良匪,復未辨薰蕕,幾千房屋竟付諸一炬,無數生靈頃刻間盡成斬首台上之怨魂」、「九芎林庄成為焦土,村民血肉飛散,變作慘絕人寰之地獄」、「石榴班、海豐崙之殺戮燒焰,腥風捲煙陽光淒然」、但見雲林(斗六)地方「殘煙死灰未滅,滿眸極其酸鼻,令人暢然自失,大有天柱將折,地維將裂之概」

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.150.127 (臺灣)
PTT 網址
※ 編輯: tessamaimai (123.194.150.127 臺灣), 06/14/2024 19:44:34

leoth 06/14 19:45又是你,已經壞了,50枚收

chigo520 06/14 20:29壞了50收

iLeyaSin365 06/14 20:42沒用過怎麼知道有沒有壞掉

SweetLee 06/14 20:59有真空包裝或是氮氣包裝嗎?如果潮

SweetLee 06/14 20:59濕還是可能加速氧化

mandy740512 06/14 23:54PS5的梗要說幾次啦